Partnerský program XTREMER byl navržen tak, aby pomohl talentovaným tvůrcům obsahu oslovit nové publikum a rozvíjet svoje zájmy. Připojením k tomuto programu získáš podporu komunity podobně smýšlejících lidí a budeš vybaven Xtreme Performance Gear.

ZVYŠ SVOU ÚROVEŇ

Už tě unavuje prohrávání?
Připoj se ke komunitě XPG Grit a vylepši své schopnosti.

STREAMUJ S XPG

Každý měsíc budeme vyber XTREMERa měsíce.

VEZMI S SEBOU SVÉ PŘÁTELE

Pokud do programu XTREMER přivedeš svého přítele, můžeš získat kredit na kartu STEAM.
*platí zvláštní podmínky

Odešli svou přihlášku níže a vydej se na cestu s XPG!

ZAREGISTRUJ SE ZDE

Zašli svoji přihlášku a vydej se na cestu s XPG

Jaká je tvoje streamovací platforma?

Registrací do partnerského programu #XTREMER souhlasíš s následujícími podmínkami:

 1. Přijímáš naše podmínky a zásady ochrany osobních údajů.
 2. Potvrzuješ, že ti je 18 nebo více let.
 3. Použiješ hashtag #XTREMER ve všech svých streamech, abys získal/a nárok na všechny propagační akce, aktivity a odměny v rámci tohoto programu.
 4. Potvrzuješ, že tvoje používání streamovací platformy je v souladu s příslušnými podmínkami používání a neporušuje je.
 5. Pokud máš nárok na účast v programu, budeš informován/a e-mailem.
 6. Registrací do programu #XTREMER souhlasíš se zasíláním e-mailů od společnosti XPG o všech novinkách, akcích nebo činnostech souvisejících s programem.
 7. Souhlasíš s tím, že společnost XPG použije tvůj uložený profilový obrázek na stránce události XTREMER.
 8. Tímto uděluješ společnosti XPG celosvětovou, trvalou a neodvolatelnou licenci k použití nebo přeposlání jakéhokoli obsahu #XTREMER, který jsi vytvořil/a na našich sociálních sítích nebo webových stránkách.
 9. Společnost XPG si vyhrazuje právo moderovat, upravovat nebo odstraňovat jakékoli streamy, které považuje za nevhodné nebo urážlivé.
 10. Společnost XPG má výhradní právo pozastavit nebo ukončit tvou účast v programu #XTREMER z důvodu nevhodného chování nebo jakéhokoli jednání, které porušuje naše podmínky služby.
 11. V případě dotazů nebo žádosti o podporu kontaktuj xtremer@xpg.com

XTREMEŘI

This program is perfect for anyone ranging from up and coming to content creators! If you are competitive, driven to learn and improve, and want to constantly push yourself to new heights, then this is the program for you. Here are the most active XTREMERS. They have all explored the site in their way, and contributed good content for the community.

Polacco

NAVŠTÍVIT

Carol Anet

NAVŠTÍVIT

Alex Herrera

NAVŠTÍVIT

Feryfer

NAVŠTÍVIT

Angelo Gamer

NAVŠTÍVIT

Galitta TV

NAVŠTÍVIT

Hacker Girl

NAVŠTÍVIT

Zde bude uveden hashtag #XTREMER

#BeAnXTREMER

Otázky a odpovědi

Q1. Co je program #XTREMER?
A. Program je iniciativou zaměřenou na podporu nových a potencionálních streamerů, která nabízí podporu od společnosti XPG.
A. K programu XTREMER se mohou připojit všichni tvůrci obsahu. XPG nabídne členství případ od případu podle vlastního uvážení.
*Tvůrcům obsahu z celého světa se doporučuje, aby se přihlásili, ale členství v některých zemích může být v důsledku místních zákonů a předpisů omezeno.
A. Přidružení ke společnosti XPG, přístup k prostředkům, které ti pomohou dále rozšiřovat tvůj kanál, a další!
A. Program XTREMER není oficiálním sponzorstvím značky, ale komunitním programem určeným k podpoře tvůrců obsahu.
A. Ne. Tento program má pomoci streamovací komunitě tím, že nabízí produkty XPG a podporu streamerům. Nyní můžeš odeslat aplikaci a buď připraven/a na zajímavé věci, které jsme naplánovali!
A. Členové programu XTREMER jsou oprávněni přijímat produkty a oblečení XPG podle uvážení XPG.
Členům budou výměnou za určité výstupy nabízeny produkty a oblečení XPG, které budou podrobně projednány po přijetí do programu.
*Každý měsíc je pro distribuci programu XTREMER rezervován pouze omezený počet produktů. Společnost XPG bude distribuovat tyto produkty členům programu podle svého uvážení.
A. Podle uvážení XPG bude členům nabídnuta možnost získat zdarma produkt od XPG poštou, a to výměnou za určité výstupy.
*XPG odpovídá pouze za zasílání produktů a oděvů lidem, kterým je oficiálně nabídnuto členství v programu XTREMER, a kteří poskytnou potvrzení a doplňující informace v požadovaném časovém rámci.
Společnost XPG nepřebírá odpovědnost za obdržení nesprávných informací o přepravě, které brání dodávce expedovaných produktů.
Společnost XPG nepřebírá odpovědnost za celní omezení stanovená zákony místní správy.
A. V žádném případě. Podporujeme všechny hlavní streamovací platformy.
A. #BeAnXTREMER můžeš umístit do názvu, popisu nebo do překrytí svého streamu.
A. V popisu svého streamu uveď produkty XPG, které aktuálně používáš!
A. Společnost XPG tvou přihlášku prověří. Po prověření budou tvoje údaje vloženy do naší databáze. Poté tě budou kontaktovat pracovníci společnosti XPG, aby s tebou projednali další podrobnosti.
*Pokud nebyl e-mail o partnerství zkontrolován a odpovězeno na něj v daném časovém rámci, XPG si vyhrazuje právo pozastavit nabídku a nezaslat žadateli žádné produkty ani oblečení.
A. Můžeš kontaktovat XPG_GLOBAL na Facebooku nebo Instagramu.
A. Ne. Pokud máte zájem být placeným tvůrcem obsahu XPG, kontaktujte XPG_GLOBAL na Facebooku nebo Instagramu.
A. Zašli nám e-mail na adresu XTREMER@XPG.COM se svými kontaktními údaji a odkazem na streamování. Poté tě odstraníme z naší databáze.

Podmínky a ujednání

 1. Účastníci akce ručí přesnost všech písemných a poskytnutých informací. Pokud se zjistí, že některé informace jsou nepravdivé, nepřesné nebo neúplné, budou účastníci diskvalifikováni. Dojde-li k újmě společnosti ADATA nebo některé třetí straně, bude vinná strana považována za trestně odpovědnou. Společnost ADATA není v žádném případě právně odpovědná za jakékoli falešné nebo nesprávné informace poskytnuté účastníky a jinými spotřebiteli.
 2. Pokud společnost ADATA zjistí, že je na jednu adresu a/nebo telefonní číslo zaregistrováno více účtů, budou považovány za jednoho žadatele. Ve sporech týkajících se kvalifikovaných přihlášek si společnost ADATA vyhrazuje právo učinit konečné rozhodnutí.
 3. Ceny závisí na dostupnosti. Ceny nejsou přenosné a nelze je vyměnit za hotovost, pokud není uvedeno jinak. V případě, že společnost ADATA nebude moci poskytnout uvedenou cenu, vyhrazuje si společnost ADATA právo udělit jinou cenu podle svého uvážení.
 4. Společnost ADATA nenese odpovědnost za nepřesnosti v informacích a/nebo osobních nebo kontaktních údajích poskytnutých účastníky a není odpovědná za žádné takové chyby nebo újmy, které v důsledku toho účastníci utrpí.
 5. Tyto podmínky se řídí a jsou vykládány v souladu s právními předpisy Tchaj-wanu a všechny strany souhlasí s tím, že se v první instanci podrobí výhradní jurisdikci tchaj-wanských soudů.
 6. Akce partnerského programu XTREMER začíná 9. dubna 2021 ve 12:01 a končí 31. prosince 2021 v 23:59 tchaj-pejského času.
 7. Zaměstnanci společnosti ADATA, jejích dceřiných společností, divizí, přidružených společností, autorizovaní prodejci/distributoři a zástupci jsou z účasti na této akci vyloučeni. Společnost ADATA si vyhrazuje právo diskvalifikovat jakoukoli takovou osobu tak, aby nemohla obdržet jakoukoli cenu a/nebo aby nemohla požadovat vrácení udělené ceny. V takovém případě si společnost ADATA vyhrazuje právo na výběr nového výherce způsobem, který považuje za vhodný, podle svého výhradního uvážení.
 8. Společnost ADATA si vyhrazuje právo tyto podmínky a ceny a ceny kdykoli bez předchozího upozornění měnit, revidovat, mazat, upravovat, doplňovat a/nebo odnímat. V takovém případě nebude mít ADATA žádnou odpovědnost vůči jakékoli osobě nebo subjektu v důsledku takového kroku.
 9. Přijímáte a potvrzujete, že se účastníte programu určeného k podpoře streamování. Nebudete dělat žádné prohlášení ani vyjádření, které by mohlo vyznít nebo naznačovat, že jste sponzorováni společností XPG nebo s ní spojeni.

Prohlášení o odpovědnosti vyplývající ze zákona o ochraně osobních údajů

V rámci následujících ustanovení bude společnost ADATA a její partneři informovat účastníky o osobních údajích, které jsou shromažďovány, zpracovávány, využívány a přenášeny webem aktivity (včetně mezinárodního přenosu a přenosu mezi jurisdikcemi) a následujících položkách v souladu s příslušnými ustanovení účinné ochrany osobních údajů, které platí v daném místě. Když poskytnete své osobní údaje na webových stránkách aktivity, má se za to, že jste tak již učinili a plně rozumíte následujícím podmínkám a souhlasíte s nimi:

 1. Účelem shromažďování je naplňování „Partnerského programu XTREMER“ (dále pouze „tato aktivita“), včetně následujících konkrétních účelů: marketing; (smlouvy, podobné smlouvy nebo jiné právní vztahy; spotřebitelé, správa a služby zákazníkům atd.)
 2. Kategorie osobních údajů: Účty SNS (Facebook/Weibo), jména, e-maily, datum narození, pohlaví, adresy a čísla mobilních telefonů, které přímo nebo nepřímo identifikují účastníky
 3. Oblast využití: Místo konání akce.
 4. Cíl využití: Zástupce, supervizor, zaměstnanec, agent, odborný konzultant společnosti ADATA a jejích přidružených podniků nebo instituce, která má smluvní vztah nebo obchodní spolupráci se sponzorem a jeho přidruženými podniky z důvodu obchodních potřeb.
 5. Způsoby využití: Shromažďování, zpracování, využívání a mezinárodní přenos (včetně, ale nikoli výhradně, používání elektronických souborů, papírových kopií nebo jiných vhodných prostředků pro aktuální vědu a technologii) prostřednictvím automatizovaných strojů nebo jiných neautomatizovaných prostředků v souladu s příslušnými vyhláškami o ochraně osobních údajů.
 6. Účastníci uplatňují svá práva: Během akce mohou účastníci uplatnit příslušná práva vůči společnosti ADATA v souladu s příslušnými ustanoveními o ochraně osobních údajů platnými v daném místě, pokud jde o osobní údaje uchovávané organizátorem.
 7. Účastníci se mohou svobodně rozhodnout, zda osobní údaje poskytnou či nikoli. Pokud se rozhodnou neposkytnout, nebudou se moci aktivity účastnit.
 8. Další informace týkající se našich zásad ochrany osobních údajů najdete na našem oficiálním webu, adresa:https://corp.adata.com/us/about/privacy/